HPD Papuk

U novije doba “Papuk” ima 136 članova, a godišnje se organizira više od 20 izleta u bližu okolicu, ali i udaljenija izletišta, nacionalne parkove i planine. Virovitički planinari iduće će godine obilježiti 85 godina od osnivanja i tim će povodom biti domaćini 38. sleta Planinarskog saveza Hrvatske