Kerber – izrada ponuda

Aplikacija izrađeno po zahtjevima tvrtke iz Zagreba koja je imala problem izrade specifičnih ponuda, kao i praćenje statusa ponuda

Tehnologija izrade: VB.Net, Cloud SQL Server

Projekt završen: 3. mjesec 2015.

Klijent: Automatika i procesi d.o.o. Zagreb