Hermes – urudžbeni

Aplikacija sa bazom podataka u oblaku – prednost takve aplikacije je mogućnost rada sa bilo koje lokacije koja ima ristup internetu. Aplikacija vodi urudžbeni zapisnik, statistiku korištenja službenih automobila kao i praćenje izlazaka zaposlenika van prostora tvrtke

Tehnologija izrade: VB.Net, Cloud SQL Server

Projekt završen: 6. mjesec 2014.

Klijent: Poslovni park d.o.o.